www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^ < >

Bertus Brouwer. Waar is slechts wat waar is.

De wiskundige wereld in verwarring

In die tijd was de wiskundige wereld in verwarring. De verzamelingenleer van Georg Cantor had een begrippenkader geschapen dat overal toepasbaar leek. Helaas leidde het tot een aantal vreemde paradoxen. Het fundament was niet solide. De krachtigste poging om die problemen op te lossen was die van het formalisme, onder aanvoering van de Duitse wiskundige Hilbert. Hilbert probeerde door een streng hanteren van de logica de wiskunde een nieuw fundament te geven. Een logicus het principe van de uitgesloten derde ontnemen is zoiets als een bosarbeider zijn moterzaag afpakken: het werk word aanzienlijk zwaarder.

De bewondering van Hilbert voor de geniale Brouwer sloeg om in angst en weerzin. De strijd liep hoog op. Hilbert vreesde dat de revolutionaire Brouwer het wiskundig bouwwerk zou afbreken. Toen hij ernstig ziek werd had hij geen rust voordat hij Brouwer uit de redactie van het gezaghebbende tijdschrift 'Mathematische Annalen' gestoten had. Brouwer was diep gekwetst. De strijd was niet door argumenten maar door een machtswoord beslist. Het was de zoveelste strijd waar hij als de geslagen hond uitkwam. Bij verschillende van zijn meetkundige ontdekkingen eisten anderen de eer op. Voor zijn opvattingen dat wiskunde een creatieve activiteit van de menselijke geest was in plaats van een dor mechanisch spel met logische symbolen vond hij maar weinig medestanders.
>


^ < >

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders