www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^ < >

Bertus Brouwer. Waar is slechts wat waar is.

Buitengewoon hoogleraar

In 1904 trouwde Brouwer met Lize de Holl, een elf jaar oudere vrouw die uit een eerder huwelijk een dochter meebracht. Met financiële steun van onder andere Scheltema kochten ze een apotheek in Amsterdam aan de Overtoom. Deze zaak zorgde voor de nodige inkomsten. Brouwer deed de administratie. In 1907 stopte zijn toelage en zijn wiskundig werk bracht niet veel geld binnen.

In 1909 werd Brouwer privaatdocent, een onbezoldigde functie aan de universiteit. Het volgen van een wetenschappelijke carrière had Brouwer heel wat hoofdbrekens gekost. Hij wist dat hij een briljant wiskundige kon worden, maar de leerstoelen daarin lagen niet voor het oprapen. Wetenschappelijke medewerkers of assistenten waren er niet bij dat vak. Het was dus alles of niets. Hij ging aan de slag en besloot het gebied van de topologie te ontginnen. Voor deze 'gummimeetkunde' van uitrekken en vervormen ontwikkelde hij baanbrekende methodes.

Een van zijn eerste resultaten was de dekpuntstelling. Populair gezegd: als je een glas melk roert -zonder te spatten- dan zal als de vloeistof weer tot rust is gekomen zich minstens één deeltje weer op dezelfde plaats bevinden. Hij werd dé autoriteit in het nieuwe vakgebied. In 1912 werd hij buitengewoon hoogleraar. Een jaar later volgde hij Korteweg op, die zijn plaats welwillend ter beschikking stelde. Ondanks aanbiedingen uit het buitenland bleef hij aan de Universiteit van Amsterdam verbonden.
>


^ < >

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders